Stručnjaci iz oblasti zdravstva

1. Oglašavanje otvorenih pozicija u oblasti zdravstva

Nakon što ste registrovali na Duceus Portal, vreme je da popunite svoj profil i pregledate oglase iz Vaše kategorije. Nakon što ste pronašli odgovarajući oglas, vreme je da aplicirate za otvorenu radnu poziciju.

2. Apliciranje za posao

Apliciranje za otvoreno radno mesto podrazumevada ste prethodno popunili Duceus Portal formu radne biografije. Radnu biografiju popunjenu na nemačkom jeziku šaljete u sklopu prijave za posao. Ukoliko želite da iskotriste neku od svojih ranije kreiranih biografija, Duceus Vam nudi i tu opciju.

3. Online učenje nemačkog jezika

Paralelan proces sa Vašim apliciranjem za posao je i učenje nemačkog jezika. Iskoristite pogodnosti koje Vam pruža Duceus Portal i naučite nemački jezik do B1 jezičkog nivoa.

4. Proces priznavanja diplome

Još jedan proces koji se odvija paralelno sa već pomenutim koracima je i postupak priznavanja Vaše diplome. U zavisnosti od pokrajine u kojoj se nalazi Vaš budući poslodavac, zavisi i koja će institucija biti nadležana za priznavanje diplome. Sve informacije o opštenoj dokumentaciji i smernicama kako taj proces izgleda, možete pronaći u sklopu Duceus Portala.

5. Proces viziranja

Kada ste uspešno priveli kraju sve prethodne korake, vreme je da započnete prikupljanje dokumentacije neophodne za dobijanje nemačke vize. Od apliciranja za termin u amabasadi preko pripreme za odlazak na bukirani termin, Duceus Portal Vam pruža sve neophodne informacije.

6. Integracija u novi sistem

Pronašli ste poslodavca,? Vaša diploma je priznata u nemačkom obrazovnom sistemu? Uspešno ste završili proces viziranja? Vreme je za preseljenje! Rezervišite svoju kartu! Mislite da je to sve? Proces integracije počinje od prvog koraka na teritoriji Nemačke. Sve ono što Vam može pomoći da se što pre integrišete u nemački sistem možete pronaći na Duceus Portalu.