Marina Manjić

Marina Manjić

HR Generalist

Znanje. Empatija. Prilagodljivost.

Nakon završene srednje škole, Marina Manjić upisuje Fakultet za specijalnu pedagogiju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, u grupi za maloletničku delinkvenciju. Uspešno i u roku završava osnovne akademske studije, ali se nakon fakulteta odlučuje za rad u sektoru prodaje, gde je nakon nekoliko meseci rada unapređena na poziciju menadžera. Rad u prodaji motiviše Marinu da se upiše na master studije iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa na Univerzitetu u Beogradu. Uskoro dobija priliku da se pridruži kompaniji koja se isključivo bavi razvojem veština zaposlenih. Tamo uspeva da iskoristi svoje teorijsko znanje i iskustvo iz sektora prodaje tako što koristi potrebe svakog zaposlenog kao osnovu za stvaranje snažne, stabilne i konkurentske kompanije na tržištu.

Godine 2019. postaje deo Duceus tima kao menadžerka ljudskih resursa. Nakon dve godine, biva premeštena kao koordinatorka za otvaranje kancelarije u Istanbulu, Turska. Nakon uspešnog otvaranja kancelarije, Marina se vraća i postaje HR menadžer sedište Duceusa u Nemačkoj.

Uspešno implementira svoje dosadašnje iskustvo u radu sa ljudima iz različitih socijalno-ekonomskih grupa u razvoj Duceus Portala. Pritom ne zaboravlja da primeni svoje iskustvo iz sektora prodaje na razvoj poslovanja kompanije – istražujući tržište i razvijajući nove ideje za proširenje poslovnih operacija.