Nikola Marković

Nikola Markovic

CEO

Logika. Energija. Disciplina.

Nakon završetka osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Nikola započinje svoju karijeru u finansijskom sektoru međunarodne kompanije sa predstavništvom u Beogradu. Paralelno sa svojom prvom profesionalnom prilikom, Nikola odlučuje da postane samostalni preduzetnik i osniva  kompaniju u Beogradu zajedno sa svojim tadašnjim prijateljem i sadašnjim poslovnim partnerom Mariom Condricem. Glavna delatnost kompanije je posredovanje u zapošljavanju kvalifikovanih zdravstvenih radnika sa područja bivše Jugoslavije u Nemačku. Beogradska kancelarija ubrzo postaje centralni kancelarija za zemlje regiona, što Nikolu dovodi do odluke da napusti karijeru u kompaniji u kojoj je u to vreme bio zaposlen i posveti se potpuno vođenju sopstvene firme.

Nakon pozitivnih rezultata u srpskom ogranku, Nikola prelazi u centralnu nemačku kancelariju na mesto izvršnog direktora. Istovremeno, upisuje master program iz poslovne ekonomije na Univerzitetu u Beogradu, koji uspešno završava sa prosečnom ocenom 9. Trenutno zajedno sa gospodinom Čondrićem vodi kompaniju Duceus Intensivpflege GmbH i firmu Duceus kao direktor i stručnjak za finansije i poslovnu ekonomiju, doprinoseći rastu ove dve sestrinske firme. U poslovni svet takođe unosi svoje lične karakteristike, uključujući stalnu želju za usavršavanjem i ciljano radno delovanje, što uključuje posvećenost, organizaciju i disciplinu.