Orjentacioni kurs

Jezik je prvi korak za uspešnu integraciju u stranoj zemlji- ali, pored jezičke barijere, postoje i druge stvari koje je neophodno uzeti u obzir.

Kakva je kultura i kakvi su običaji u Nemačkoj?

Na koje stvari je potrebno da obratite pažnju kako biste izbegli negativne kritike i sprečili greške u komunikaciji sa kolegama?

Koje društvene norme su opšteprihvaćene u namačkom sistemu?

Uskoro ćete moći zasebno da kupite online integracioni kurs, koji će vam pomoći da se što efikasnije asimilujte u novu sredinu

Uskoro u ponudi